Ilmoittautuminen konferenssiin ja muihin tapahtumiin täällä

”Youth Advocacy Alliance ”Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma” pyrkii lisäämään Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen tietoisuutta nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ”Youth Advocacy Alliance” -verkosto, joka kokoaa yhteen Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuoret, valtiosta riippumattomat nuorisojärjestöt ja päättäjät jakamaan kokemuksia ja torjumaan yhteisiä haasteita, joita nuoret kohtaavat näillä alueilla.

Konferenssin tavoitteena on tarkastella lasten ja nuorten osallistumisstrategioiden täytäntöönpanoa kriisin aikana ja suosituksia Pohjoismaiden päättäjille sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on ottaa nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät täysimääräisesti mukaan päätöksentekoprosessiin eri tasoilla, tukea nuorisoyhteisöjä käyttämään oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhteiskunnassa ja vahvistaa heidän tunnettaan kuulumisesta yhteisöön, sekä paikalliseen että eurooppalaiseen (pohjoismais-balttilaiseen) yhteisöön.

Nuorten suurkonferenssi on sarja tapahtumia, jotka järjestetään kolmen päivän aikana ja joihin sisältyy intensiivinen ohjelma virallisia keskusteluja kansainvälisen konferenssin puitteissa, kansainvälisten kumppaneiden ja paikallisten isäntien järjestämiä koulutuksia ja työpajoja, opintokäyntejä ja uusien hanke-ehdotusten kehittämistä sekä verkostoitumista. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisten kumppaneiden hankeohjelman puitteissa laatiman nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuuden esittelyyn, joka on yksi ohjelman tärkeimmistä tuloksista, sekä nuorten paikallisten kansalaisten toimintasuunnitelmiin, jotka toimitetaan Pohjoismaiden neuvostolle ja eri kansallisille, kansainvälisille ja valtiollisille järjestöille sekä tiedotusvälineille.

Avainsanat: nuoriso, haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, nuorten oikeudet, kriisi, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, nuorisopolitiikan laatiminen Pohjois-Baltiassa, koulutus, osallistuminen, kansalaisyhteiskunta ja sen haasteet, innovaatiot, osallisuus, kulttuurienvälisyys, alhaalta ylöspäin suuntautuva työskentely, parhaat käytännöt ja menestyksekäs yhteistyö, poikkitieteellinen työ.

Aika ja paikka: 2 – 3. kesäkuuta 2023 Oslossa / Porsgrunnissa (TBA)

Osallistujat: enintään 50 osallistujaa (enintään 25 Pohjoismaista sekä Virosta ja 25 Norjasta) paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajia, asiantuntijoita, vieraita, opiskelijoita/nuoria, kiinnostuneita järjestöjä/laitoksia ja kansalaisjärjestöjen johtajia, verkostoja sekä nuorisoalaa ja haavoittuvia ryhmiä edustavia henkilöitä.

Osallistuvat maat: Norja, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Viralliset kielet: englanti

*Kansainvälinen konferenssi järjestetään hybridimuodossa, ja Zoom-linkki tarjotaan vain virallisesti rekisteröityneille osallistujille. Ilmoittautumisaika päättyy 30. toukokuuta 2023. Online-osallistuminen alkaa 3. kesäkuuta 2023 klo 10.00 (CET).

Kansainvälinen konferenssi ”Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma”, jossa puhujia on eri puolilta Pohjolaa ja Baltiaa sekä pohjoismaisista instituutioista. Konferenssi tarjoaa tärkeimmän foorumin keskustelun herättämiselle ja pohjoismaisen nuorten edunvalvonta Toolkit-kokonaisuuden esittelylle sekä nuorten palautteen antamiselle kriisiajan haasteista.

Konferenssin osa-alueet:

  • Avainpuheenvuorot kansainvälisiltä asiantuntijoilta, jotka käsittelevät nuorten osallistumista ja päätöksentekopolitiikkaa Pohjoismaissa, kansalaisyhteiskuntaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävän kehityksen valtavirtaistamista koskevaa politiikkaa ja toimintasuunnitelmaa, sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia ja nuorten näkökulmaa jne. -Tavoitteena on esitellä teemat kaikille osallistujille (koska tapahtuma on avoin kaikille) ja syventää näiden teemojen jatkuvaa merkitystä.
  • Paneelikeskustelut, näissä paneelikeskusteluissa on mukana monien eri taustojen edustajia, jotka korostavat, miten hyödyllistä on luoda vertaileva näkökulma, olla avoin muiden maiden (alueiden) ajatuksille ja löytää yhteisiä tavoitteita ja poliittisia lähestymistapoja.
  • Käytännön työpajoja/koulutuksia/kokouksia osallistujille, jotta he voivat tutustua uusiin taitoihin ja tietoihin, joita kumppanien edustajat ja kutsutut vieraat tarjoavat, helpottaa uusia kumppanuuksia ja edistää ”Youth Advocacy Alliance” -verkoston luomista. Kansainväliset ja paikalliset kumppanit kehittävät uusia aloitteita. (Työpajojen/koulutusten ohjelma organisaatioille/henkilöille, jotka liittyvät yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen osallistavampien ja sosiaalisesti kestävämpien pohjoismaisten alueiden hyväksi; julkaistu verkkosivulla).
  • Avajais- ja päätöstilaisuudet
  • Nuoriso- ja kansalaisyhteiskuntamessut
  • Työpajat
  • Konserttiesitykset
  • Muut oheistapahtumat…

Kansainvälisen konferenssin osa-alueet:

  • Avainpuheenvuorot kansainvälisiltä asiantuntijoilta nuorten osallistumisen, poliittisen päätöksenteon, nuorten ja valtasuhteiden aloilta, jne.  – Tavoitteena on esitellä teemat kaikille osallistujille (koska tapahtuma on avoin kaikille) ja syventää näiden teemojen jatkuvaa merkitystä.
  • Paneelikeskustelut, näissä paneelikeskusteluissa on mukana monien eri taustojen edustajia, jotka korostavat, miten hyödyllistä on luoda vertaileva näkökulma, olla avoin muiden maiden (alueiden) ajatuksille ja löytää yhteisiä tavoitteita ja poliittisia lähestymistapoja.

TAPAHTUMAPAIKAT: Vahvistetaan vielä.

AGENDA

PäiväysAktiviteettiAktiviteettiAktiviteetti
VIRALLINEN ESITYSLISTA
KONFERENSSIN
31.5-1.6.2023Saapuminen &
Avaustapahtuma
Taitotyöpajat
2.6.2022Nuorisomessut
(Tapahtumapaikka TBA)
Kansainvälinen konferenssi
Tapahtumapaikka: TBA
Kulttuuri-ilta
(Tapahtumapaikka: TBA)
3.6.2022Nuorisomessut
(Tapahtumapaikka TBA)
Taitotyöpajat
(Tapahtumapaikka TBA)
Kansainvälinen konferenssi
ja verkostoitumis- ja yhteistyöpäivä

(Tapahtumapaikka: TBA)
4.6.2023Nuorisomessut
(Tapahtumapaikka TBA)
Taitotyöpajat
(Tapahtumapaikka TBA)
Konferenssin ja hankkeen päättäminen
(Tapahtumapaikka TBA)

Nuorisomessut (Tapahtumapaikka: )

Nuorisomessut (Tapahtumapaikka: TBA) – Messut tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua nuorisoon, nuorisotyöhön ja sen historiaan sekä kansalaistoimintaan, jotka kaikki yhdessä tekevät yhteisöstämme niin ihanan. Käytä aikaa kulkiessasi messuilla, juttele kaikkien kanssa ja tutki kaikkea.

Messuilla on kyse jakamisesta ja oppimisesta. Kysy esimerkiksi nuorten paikallisista ja kansallisista aktiviteeteista, perinteisistä lempiruuista ja kulttuureista. Kysy, mitä he huomaavat kulttuurien välillä olevan samanlaista ja erilaista. Kysy perheen suosikkitarinoista tai tarinoista omasta kulttuuristaan. Kysy heidän juhlapyhistään ja juhlistaan. Päätä lähestyä ihmisiä ja asioita, jotka ovat erilaisia kuin sinä, ja opi niistä.

Messuilla otetaan huomioon yhteisömme monimuotoisuuden rikkaus, ja pyydämme teitä tekemään samoin kunnioittaen toisiamme ja iloiten siitä, että meillä on aikaa tehdä näin.

Pukeudu mukaviin kenkiin ja vaatteisiin, sillä aiot tutustua ja ehkä tanssia hieman viihteen tahtiin.

Lisätietoa: https://youthadvocacy.eu/messut-nayttely

Kansainvälinen konferenssi (Tapahtumapaikka: )

Kansainvälinen konferenssi ”Youth it’s a solution not a problem” (Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma) 2.-4. kesäkuuta 2023 tarjoaa tärkeimmän foorumin keskustelun herättämiselle ja nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuuden esittelylle sekä palautteen antamiselle nuorten haasteista kriisien aikana.

Se järjestetään hankkeen avaintilaisuutena, jossa keskustellaan nuorten laajasta osallistumisesta päätöksentekoprosessiin, nuorten aktivismista, osallisuudesta ja nuorisoryhmien voimaannuttamisesta.

Konferenssi yhdistää ainutlaatuisen pohjoismais-balttilaisen alueellisen verkoston, joka koostuu käytännön toimijoista, kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, poliittisista päättäjistä, tiedotusvälineistä ja kansainvälisistä rahoittajista, jotka pyrkivät yhdessä luomaan todellista muutosta nuorten osallistumista ja osallisuutta edistävään politiikkaan ja tukemaan kansalaisyhteiskuntaa vuoropuhelun ja keskinäisen ymmärryksen avulla.

Konferenssin aikana osallistujat voivat kuulla inspiroivia pääpuhujia, jakaa tietoa ja saada uusia kokemuksia, tavata ja keskustella inspiroivien kollegojen, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa eri puolilta Pohjoismaita ja Baltiaa.

Lue lisää konferenssista: www.youthadvocacy.eu/conference

Taitotyöpajat ja opintovierailut (Tapahtumapaikka: useat paikat)

Tapahtumassa järjestetään kaksi taitotyöpajaa, jotka järjestävät kansainväliset ja paikalliset kumppanit. Taitojen työpajoissa käsitellään teemoja, jotka liittyvät haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien jäsenten tarvitsemiin taitoihin, kuten viestintä, luovuus, sosiaalistuminen, mielenterveys, verkostoituminen, kulttuurienvälinen koulutus, ihmisten käsitykset ja osallisuus, kulttuurienvälinen valmennus, ihmisoikeuksien käsite, sosiaalisen muutoksen ja kestävyyden luominen ja monet muut. Järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden vierailla norjalaisissa kansalaisyhteiskunnan järjestöissä ja verkostoissa, jotka työskentelevät haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien edustajien kanssa.

Lue lisää ja valitse työpajasi: www.youthadvocacy.eu/workshops

Kulttuuriohjelma

Kulttuuriohjelma sisältää erilaisia tapahtumia, joita festivaalin aikana tapahtuu. Esimerkiksi: Oslon/Porsgrunnin konserttiohjelma, perinteisiin ja ruokaan, pohjoismaisiin ihmisiin ja niiden historiaan tutustuminen.

Kesäkuun 2. päivänä 2023 järjestetään erityinen konserttiesitys, jossa voi nähdä pohjoismaisten nuorten tekemiä ja esittämiä inspiroivia esityksiä ja taidemuotoja.

Verkostoitumis- ja tutustumispäivät (koko päivän ajan) – Kaikki kutsutut kansainväliset ja paikalliset osallistujat, virkamiehet ja edustajat ovat innostuneita jakamaan omia kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja ideoita nykyisistä haasteista ja mahdollisista ratkaisuista. Verkostoitumispäivien aikana osallistujat voivat pitää tuottavia kokouksia ja saada aikaan myönteisiä tuloksia, kuten uusia aloitteita, joita Pohjoismaiden neuvosto, Euroopan komissio tai hallitukset voisivat tukea. Tämä on loistava tilaisuus tutustua toisiinsa, löytää mahdollisia kumppaneita ja suunnitella omaa paikallista tai kansainvälistä toimintahanketta sekä liittyä kulttuurienvälisten toimijoiden eurooppalaiseen verkostoon.

Lue lisää ja valitse työpajasi: www.youthadvocacy.eu/workshops

Tulokset: Ohjelmassa on monipuolinen ohjelma kulttuuri- ja koulutustapahtumia, jotka tuovat yhteen maahanmuuttaja-/vähemmistöjärjestöjen/yhteisöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa ja tarjoavat samalla foorumin ja tilan tietoisuuden lisäämiselle ja puolustamiselle sekä tärkeiden osallisuutta ja kunnioitusta koskevien kysymysten esille tueksi tukevassa ilmapiirissä, mikä edistää myös vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hanketta ”Youth Advocacy Alliance” osarahoittavat Pohjoismainen kulttuuripiste ja Pohjoismaiden ministerineuvoston toimielin.

Kategoriat: Yleinen

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *