Suomessa on erilaisia palveluita, jotka auttavat sinua asettumaan, työllistymään ja oppimaan kieltä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. 

Lapsen oikeudet

Naisten oikeudet

Ongelmatilanteet

Oleskelulupaongelmat
Lasten ja nuorten ongelmat
Rikokset
Väkivalta
Syrjintä ja rasismi