KOULUTUS: ”KIERTOTALOUDEN OMAKSUMINEN VAHVISTAMALLA YHTEISÖN KESTÄVYYTTÄ”

III kansainvälisessä koulutuksessa keskitytään kestävien elämäntapavalintojen ja vihreän kasvun edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Baltian alueen vihreän tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeen avulla pyrimme lisäämään kansalaisjärjestöjen johtajien ja yhteisön jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien sidosryhmien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tärkeydestä ja tarpeesta Lue lisää…

Kansainvälinen konferenssi

Kansainvälinen konferenssi ”Youth Advocay Alliance ”YOUTH NOT AS A PROBLEM, BUT THE SOLUTION!” järjestettiin Porsgrunnin kulttuurikoulussa Porsgrunnissa, Norjassa 1.-04. kesäkuuta 2023, ja sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen keskuudessa nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista. Tapahtuma kokosi 54 osallistujaa viidestä eri maasta. Hankkeen päätavoitteena oli perustaa Lue lisää…

Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma

”Youth Advocacy Alliance ”Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma” pyrkii lisäämään Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen tietoisuutta nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ”Youth Advocacy Alliance” -verkosto, joka kokoaa yhteen Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuoret, valtiosta riippumattomat nuorisojärjestöt ja päättäjät jakamaan kokemuksia ja torjumaan yhteisiä haasteita, Lue lisää…

Kansainvälinen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä nuorisokonferenssi

Kansainvälinen konferenssi järjestettiin Scandic Helsinki Aviacongress -hotellissa Vantaalla 05.-07. helmikuuta 2023. Tapahtuma kokosi 68 osallistujaa 5 eri maasta keskustelemaan sukupuolten tasa-arvosta koulutusjärjestelmässä ja miten varmistetaan varhainen puuttuminen ennakkoluulojen ja stereotypioiden ylläpitämiseen se on rakentava ajatustenvaihto sekä esittelyn ensisijainen projektin tuloksia ja tunnustusta tärkeimpien tekijöiden ja kumppanien. Konferenssiin sisältyi väittelyjä, kahden Lue lisää…

I Kansainvälinen tasa-arvokoulutus, 15-17.09.2022, Göteborg, Ruotsi

Ensimmäisessä kansainvälisessä koulutuksessa parannettiin nuorten ja kasvattajien osaamista ja hankittiin uusia taitoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta, palkkaeroista, tasa-arvoisesta kohtelusta, perhemalleista ja sukupuolirooleihin liittyvistä kysymyksistä, ja osallistujat pystyivät toimimaan moninkertaistajina. Kokouksessa aloitamme koulutustyökalupaketin ja verkkoresurssin kehittämisen (hankkeen ensisijaisena käytännön tuloksena) ja keskustelemme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun vaikutuksesta poliittiseen päätöksentekoon, yhteiskuntaelämään ja Lue lisää…

Sukupuolten välinen matka ja nuorten naisten voimaannuttamisohjelma 2022

Hankkeessa lisätään nuorten tietämystä ja tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja vahvistetaan nuorten roolia osallistavan ja tasa-arvoisen kouluympäristön luomisessa. Hankkeessa keskitytään nuorten aktiivisen osallistumisen lisäämiseen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen sukupuoleen perustuvaa syrjintää torjumalla. Hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisten (suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten) ja virolaisten koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden tietoisuutta syvään juurtuneesta sukupuolten välisestä Lue lisää…

Kansalaisyhteiskunnan ideoita Euroopan kestävälle ja turvalliselle tulevaisuudelle

Verkoston vuosikonferenssi ”Kansalaisyhteiskunnan ideoita Euroopan kestävälle ja turvalliselle tulevaisuudelle” – se on kolmen päivän mittainen konferenssi ja vuosikokous, joka kokoaa yhteen ainutlaatuisen eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkoston keskustelemaan kansalaisyhteiskunnan roolista globaalin kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Kehitystavoitteet, tietoisuuden lisääminen neljästä avainkysymyksestä, rauhan, hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten menetelmien ja olemassa olevien ratkaisujen edistäminen sekä Lue lisää…

Kansainvälinen keskustelu 2021

Femina RY:n osallistui 26-29. elokuuta 2021 kansainväliseen konferenssiin ”Global Conversation 2021” Narvassa (Virossa). Konferenssin tarkoituksena oli tutkia YK:n julistuksen 75 täytäntöönpanoa ja edistää uutta kansainvälistä yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, ihmisoikeuksien ja digitaalisten oikeuksien sekä ilmastonmuutoksen saavuttamiseksi globalisoituneessa maailmassa. Keskustelupöydässä, jota ohjasi Anneli Ohryl, Let’s Do It Worldin johtaja (Viro) Lue lisää…