Femina ry on sitoutunut luomaan kestävämmän ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan voimaannuttamalla naisia, lapsia ja nuoria sekä edistämällä koulutusta kaikille. Uskomme, että koulutus on avain inhimillisen potentiaalin vapauttamiseen ja että jokainen ihminen ansaitsee mahdollisuuden saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Tarjoamme erilaisia aikuiskoulutusohjelmia, jotka kehittävät ammatillista, liiketoiminta- ja johtamispotentiaalia mentoroinnin, verkostoitumisen, taitojen kehittämisen, edunvalvonnan, avustamisen ja etenemisen avulla. Tarjoamme koulutusta lapsille ja nuorille. Tarjoamme draama- ja musiikkitunteja, joiden avulla lapset ja nuoret voivat kehittää luovuuttaan, itseluottamustaan ja viestintätaitojaan. Järjestämme nuorisoleirejä, joilla annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, saada uusia ystäviä ja tutkia kiinnostuksen kohteitaan. Järjestämme keskusteluja, joiden avulla lapset ja nuoret voivat kehittää kriittistä ajattelua ja oppia ilmaisemaan mielipiteensä kunnioittavasti ja rakentavasti.

Tukihenkilöpalvelu räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaan keston, tavoitteiden ja sisällön osalta. Tukihenkilöt ovat koulutettuja ammattilaisia tai kokeneita asiantuntijoita, jotka kunnioittavat tukihenkilötyön eettisiä periaatteita ja luottamuksellisuutta. Tukihenkilöpalvelun tavoitteista ja laajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Tuensaajan kanssa laaditaan tukisuunnitelma, jossa määritellään muun muassa tuen tarve, laajuus ja kesto. Tarjoamme oikeudellista neuvontaa ja otamme vastaan toimeksiantoja, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, oleskeluluvan hakemiseen ja asiointiin (Migri) Suomen maahanmuuttoviraston kanssa. Neuvonta ei ole oikeudellista palvelua, vaan neuvonta- ja ohjauspalvelua, neuvonta- ja ohjauspalveluilla on tarvittava tietämys Suomen lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta neuvontatehtävissä.

Olemme luoneet verkkosivuston, jolla tiedotamme naisille Suomen lainsäädännön muutoksista. Tarjoamme asiaankuuluvaa tietoa artikkeleiden ja uutiskirjeiden välityksellä. Samalla sivuston työn organisoinnin päätehtävänä on hakemusten täydellinen, kattava ja laadukas käsittely sekä anonymiteetin säilyttäminen.

Yhdessä voimme luoda kestävämmän ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, jossa kaikilla naisilla ja lapsilla on mahdollisuus menestyä.

Kutsumme sinut mukaan tehtäviimme naisten voimaannuttamiseksi ja kaikkien koulutuksen edistämiseksi.

Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla voit tukea järjestöämme:

  • Lahjoita järjestöllemme. Lahjoituksesi auttavat meitä tarjoamaan keskeisiä palveluja niitä tarvitseville naisille ja lapsille.
  • Tee vapaaehtoistyötä. Etsimme aina vapaaehtoisia auttamaan ohjelmissamme ja tapahtumissamme. levitä sanaa työstämme.
  • Kerro ystävillesi, perheellesi ja kollegoillesi järjestöstämme ja siitä, miten he voivat vaikuttaa.

Historiikki

Femina ry on feministinen järjestö tasa-arvosta kiinnostuneille.

Eettinen koodisto

Femina ry arvostaa rehellisyyttä, tasa-arvoa, ihmisarvoa, avoimuutta, solidaarisuutta, yhteistyötä, monimuotoisuutta ja luotettavuutta ja toimivat näiden arvojen pohjalta. Yhteistyö perustuu hyväntahtoiseen kumppanuuteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja tunnustukseen.

Hallinto

Yhdistyksen hallinnosta vastaavat päälinjojen osalta yhdistyksen kokous eli kokoukseen osallistuneet ihmiset sekä käytännössä yhdistyksen hallitus eli hallituksen jäsenet yhdessä.

Hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät, roolit ja vastuunjako on kirjata yhdistyksen sääntöjä tarkemmin ohjesääntöön.

Yhteistyökumppanit

Femina on aina tukkeutunut kumppanuuksiin toimintamme edistämiseksi ja Agenda 2030:n ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen tukemiseksi. Kumppanuuksien pitäisi edistää yhteisiä tavoitteita ja lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Fimigrantin lähestymistapa kumppanuuksiin perustuu vahvoihin periaatteisiin ja johdonmukaiseen ymmärrykseen kumppanuuden arvosta, ja siinä otetaan huomioon eri kumppaneiden erilaiset vahvuudet, heikkoudet ja tarpeet.

Sosiaalinen media

Yhteystiedot

Femina Ry
Y-tunnus: 2869673-2
Osoite: Vasamakatu 3 A 3, 04230 Kerava
Puh.: +358449431100
E-mail: info@feminary.fi / feminasuomi@gmail.com
Web: www.feminary.fi