Tarjoamme avustajaa sosiaalisissa ja humanitaarisissa kysymyksissä naisille (suomalaisille ja ulkomaisille) sekä  heidän perheille.

Tärkeä osa työtämme sisältää konsultoinnin juridisissa, työ- ja sosiaalielämän kysymyksissä sekä kotouttamis kysymyksissä. Femina RY tarjoaa konsultointia dokumenttien laatimisessa Migri:in, KELA:an, TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon ja muihin kuntien ja valtion virastoihin. Autamme työnhaussa, urasuunnittelussa, cv:n laatimisessa sekä valmennamme työhaastatteluihin.

Me myöskin haluamme keskittyä kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen hallintaan tarjoamalla parhaita käytäntöjä ja koulutusta näihin aiheisiin.

Historiikki

Femina ry on feministinen järjestö tasa-arvosta kiinnostuneille.

Eettinen koodisto

Femina ry arvostaa rehellisyyttä, tasa-arvoa, ihmisarvoa, avoimuutta, solidaarisuutta, yhteistyötä, monimuotoisuutta ja luotettavuutta ja toimivat näiden arvojen pohjalta. Yhteistyö perustuu hyväntahtoiseen kumppanuuteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja tunnustukseen.

Hallinto

Yhdistyksen hallinnosta vastaavat päälinjojen osalta yhdistyksen kokous eli kokoukseen osallistuneet ihmiset sekä käytännössä yhdistyksen hallitus eli hallituksen jäsenet yhdessä.

Hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät, roolit ja vastuunjako on kirjata yhdistyksen sääntöjä tarkemmin ohjesääntöön.

Yhteistyökumppanit

Femina on aina tukkeutunut kumppanuuksiin toimintamme edistämiseksi ja Agenda 2030:n ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen tukemiseksi. Kumppanuuksien pitäisi edistää yhteisiä tavoitteita ja lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Fimigrantin lähestymistapa kumppanuuksiin perustuu vahvoihin periaatteisiin ja johdonmukaiseen ymmärrykseen kumppanuuden arvosta, ja siinä otetaan huomioon eri kumppaneiden erilaiset vahvuudet, heikkoudet ja tarpeet.

Sosiaalinen media

Yhteystiedot

Femina Ry
Y-tunnus: 2869673-2
Osoite: Leskeläntie 10 09430, Saukkola
Puh.: +358449431100
E-mail: feminasuomi@gmail.com
Web: www.feminary.fi