Tarjoamme naisille juridista neuvontaa. Tavoitteena on, että naiset ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Neuvontaa annetaan perhe-, perintö-, työ-, avio- ja lapsioikeuteen liittyvissä asioissa.

Neuvonta ei ole lakimiespalvelua, vaan neuvontaa- ja ohjauspalvelua. Neuvontaa ja ohjausta antavilla naisilla on neuvontatehtäviin tarvittava perehtyneisyys Suomen lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen.

Naiset tietävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Lisätietoa: feminasuomi@gmail.com