II kansainvälinen koulutus ”Kestävän kehityksen edistäminen paikallistasolla vähentämällä liikakulutusta”

Viestintä on olennaisen tärkeää, kun halutaan lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista ja saada ihmiset toimimaan niiden saavuttamiseksi. Viestintää ja verkostoitumista käsittelevässä istunnossa osallistujille opetettiin, miten he voivat viestiä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista yhteisöilleen ja miten rakentaa kumppanuuksia muiden järjestöjen kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Vierailu Helsinkiin keskittyi vihreisiin ratkaisuihin, ja tutustumalla Lue lisää…

Taidenäyttely

Sammalin ensimmäinen näyttely ”Identiteetti ja enkelit” on pieni kokoelma identiteetin tunnetiloja tutkivia maalauksia. Näyttely on julkisesti nähtävillä 1.6. kehystystyöt Vikholmin liikkeen seinällä., jolloin katsojalla on mahdollisuus kokea taiteilijan ainutlaatuinen visio ja näkökulma. Tämän maalauskokoelman kautta Sammal kutsuu meidät pohtimaan omaa identiteettiämme ja sitä, miten ne muokkaavat elämäämme. Näyttelyyn on ilmainen Lue lisää…

Työpajät

Työpajojen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta nuorten osallistumisen ja sitoutumisen tarpeista ja olemassa olevista ongelmista jokapäiväisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja luoda asiantuntijoiden avulla koulutusvälineitä, joiden avulla nuoret voivat toimia johtajina omissa yhteisöissään ja suojella nuorten etuja eri aloilla. Edistetään keskustelua nuorten edunvalvonnan merkityksestä, mikä auttaa meitä löytämään rakentavia ratkaisuja. Tarjotaan rakentavaa Lue lisää…

Nuorten edunvalvonta kansainvälisellä tasolla

Kansainvälinen koulutus Helsingissä, Suomessa, 3-6. toukokuuta 2023 Koulutuksen vetäjinä toimivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakavat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorten kanssa. Koulutusteemoja pitävät Vassili Golikov (Sillamäe Society for Child Welfare, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), edustaja järjestestöstä (Alliansi), Jenni Kauppila (UNA Finland, Suomi), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska). Lue lisää…

Kansainvälinen koulutus Kööpenhaminassa, Tanskassa, 12-15. huhtikuu 2023

Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorempiensa kanssa. Koulutusteemoja ovat esittäneet German Morris (Peace Child Estonia, Viro), Iulia Halangescu (IKF Mälmo, Ruotsi), Nilofar Nori (Changemaker, Norja), Terhi Korkiamäki (Luksia, Suomi), Julian Lo Curlo (Dansk Ungdoms Fællesråd, Tanska), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska). Yleiskatsaus kansainväliseen koulutukseen Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavaa tietoa nuorten edunvalvonnan käsitteestä ja käytännöistä Lue lisää…

Kansainvälinen koulutus Göteborgissa, Ruotsissa, 29. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2023

Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan muille nuorille. Koulutusteemoja ovat pitäneet Vassili Golikov (Sillamäen lastensuojeluyhdistys, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), Laura Maria Rajala (Femina RY, Suomi), Christian Hansen (Kööpenhaminan liikeakatemian opiskelijat, Tanska). Kansainvälisessä koulutuksessa nuoret saavat tarvittavaa tietoa edunvalvonnasta ja käytännön kokemusta neljällä Lue lisää…

Valmiuksien kehittämiseen tähtäävän koulutuksen edistäminen

02-05.02.2023, Narva. Viro Kansainvälisessä koulutuksessa keskityttiin kehittämään nuoriso-ohjaajien taitoja ja valmiuksia sekä lisäämään yleistä tietoisuutta nuorisojohtajuudesta, edunvalvontakoulutuksesta, nuorisojärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta sekä nuorten osallistumisesta ja osallistumisesta päätöksentekoprosesseihin. Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorten kanssa. Koulutusteemoista vastasivat Vassili Golikov (Sillamäen lastensuojeluyhdistys, Viro), Anneli Lue lisää…