KOULUTUS: ”KIERTOTALOUDEN OMAKSUMINEN VAHVISTAMALLA YHTEISÖN KESTÄVYYTTÄ”

III kansainvälisessä koulutuksessa keskitytään kestävien elämäntapavalintojen ja vihreän kasvun edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Baltian alueen vihreän tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeen avulla pyrimme lisäämään kansalaisjärjestöjen johtajien ja yhteisön jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien sidosryhmien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tärkeydestä ja tarpeesta Lue lisää…

II kansainvälinen koulutus ”Kestävän kehityksen edistäminen paikallistasolla vähentämällä liikakulutusta”

Viestintä on olennaisen tärkeää, kun halutaan lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista ja saada ihmiset toimimaan niiden saavuttamiseksi. Viestintää ja verkostoitumista käsittelevässä istunnossa osallistujille opetettiin, miten he voivat viestiä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista yhteisöilleen ja miten rakentaa kumppanuuksia muiden järjestöjen kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Vierailu Helsinkiin keskittyi vihreisiin ratkaisuihin, ja tutustumalla Lue lisää…

Kansainvälinen konferenssi

Kansainvälinen konferenssi ”Youth Advocay Alliance ”YOUTH NOT AS A PROBLEM, BUT THE SOLUTION!” järjestettiin Porsgrunnin kulttuurikoulussa Porsgrunnissa, Norjassa 1.-04. kesäkuuta 2023, ja sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen keskuudessa nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista. Tapahtuma kokosi 54 osallistujaa viidestä eri maasta. Hankkeen päätavoitteena oli perustaa Lue lisää…

Taidenäyttely

Sammalin ensimmäinen näyttely ”Identiteetti ja enkelit” on pieni kokoelma identiteetin tunnetiloja tutkivia maalauksia. Näyttely on julkisesti nähtävillä 1.6. kehystystyöt Vikholmin liikkeen seinällä., jolloin katsojalla on mahdollisuus kokea taiteilijan ainutlaatuinen visio ja näkökulma. Tämän maalauskokoelman kautta Sammal kutsuu meidät pohtimaan omaa identiteettiämme ja sitä, miten ne muokkaavat elämäämme. Näyttelyyn on ilmainen Lue lisää…

Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma

”Youth Advocacy Alliance ”Nuoriso on ratkaisu, ei ongelma” pyrkii lisäämään Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorisojärjestöjen tietoisuutta nuorten edunvalvonnan ja nuorten edunvalvontaverkoston eduista. Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ”Youth Advocacy Alliance” -verkosto, joka kokoaa yhteen Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuoret, valtiosta riippumattomat nuorisojärjestöt ja päättäjät jakamaan kokemuksia ja torjumaan yhteisiä haasteita, Lue lisää…

Työpajät

Työpajojen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta nuorten osallistumisen ja sitoutumisen tarpeista ja olemassa olevista ongelmista jokapäiväisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja luoda asiantuntijoiden avulla koulutusvälineitä, joiden avulla nuoret voivat toimia johtajina omissa yhteisöissään ja suojella nuorten etuja eri aloilla. Edistetään keskustelua nuorten edunvalvonnan merkityksestä, mikä auttaa meitä löytämään rakentavia ratkaisuja. Tarjotaan rakentavaa Lue lisää…

Nuorten edunvalvonta kansainvälisellä tasolla

Kansainvälinen koulutus Helsingissä, Suomessa, 3-6. toukokuuta 2023 Koulutuksen vetäjinä toimivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakavat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorten kanssa. Koulutusteemoja pitävät Vassili Golikov (Sillamäe Society for Child Welfare, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), edustaja järjestestöstä (Alliansi), Jenni Kauppila (UNA Finland, Suomi), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska). Lue lisää…

Kansainvälinen koulutus Kööpenhaminassa, Tanskassa, 12-15. huhtikuu 2023

Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorempiensa kanssa. Koulutusteemoja ovat esittäneet German Morris (Peace Child Estonia, Viro), Iulia Halangescu (IKF Mälmo, Ruotsi), Nilofar Nori (Changemaker, Norja), Terhi Korkiamäki (Luksia, Suomi), Julian Lo Curlo (Dansk Ungdoms Fællesråd, Tanska), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska). Yleiskatsaus kansainväliseen koulutukseen Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavaa tietoa nuorten edunvalvonnan käsitteestä ja käytännöistä Lue lisää…

Kansainvälinen koulutus Göteborgissa, Ruotsissa, 29. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2023

Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan muille nuorille. Koulutusteemoja ovat pitäneet Vassili Golikov (Sillamäen lastensuojeluyhdistys, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), Laura Maria Rajala (Femina RY, Suomi), Christian Hansen (Kööpenhaminan liikeakatemian opiskelijat, Tanska). Kansainvälisessä koulutuksessa nuoret saavat tarvittavaa tietoa edunvalvonnasta ja käytännön kokemusta neljällä Lue lisää…

Kansainvälinen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä nuorisokonferenssi

Kansainvälinen konferenssi järjestettiin Scandic Helsinki Aviacongress -hotellissa Vantaalla 05.-07. helmikuuta 2023. Tapahtuma kokosi 68 osallistujaa 5 eri maasta keskustelemaan sukupuolten tasa-arvosta koulutusjärjestelmässä ja miten varmistetaan varhainen puuttuminen ennakkoluulojen ja stereotypioiden ylläpitämiseen se on rakentava ajatustenvaihto sekä esittelyn ensisijainen projektin tuloksia ja tunnustusta tärkeimpien tekijöiden ja kumppanien. Konferenssiin sisältyi väittelyjä, kahden Lue lisää…