Kansainvälinen koulutus Helsingissä, Suomessa, 3-6. toukokuuta 2023

Koulutuksen vetäjinä toimivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakavat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorten kanssa. Koulutusteemoja pitävät Vassili Golikov (Sillamäe Society for Child Welfare, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), edustaja järjestestöstä (Alliansi), Jenni Kauppila (UNA Finland, Suomi), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska).

Kansainvälisessä koulutuksessa nuoret saavat tarvittavaa tietoa edunvalvonnasta ja käytännön kokemusta neljällä avainalueella: nuorten johtajuuden kehittäminen, edunvalvontakoulutus, nuorisojärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sekä nuorten osallistuminen ja osallistuminen päätöksentekoprosesseihin.

Yleiskatsaus kansainväliseen koulutukseen

Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavaa tietoa nuorten edunvalvonnan käsitteestä ja käytännöistä kansainvälisellä tasolla ja lisäksi parantaa nuorten taitoja julkisessa puhumisessa, esiintymisessä, edunvalvontastrategioiden hallinnassa ja muissa vastaavissa taidoissa. Koulutuksen toinen osa on omistettu käytännön kokemuksen hankkimiselle vierailemalla eri laitoksissa, jotka edistävät ja auttavat nuorisotyötä paikallisesti ja toimivat nuorten hyväksi.

Koulutustilaisuuden viimeisessä osiossa käsitellään nuorten kohtaamia kysymyksiä kussakin kumppanuusmaassa, yhteisiä ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnisteluin, sekä sitä, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja miten niitä voidaan edistää tietoisuutta lisäämällä ja käyttämällä edunvalvontamenetelmiä. Tätä täydennetään asiantuntijoiden kanssa käytävillä strategisilla vuoropuhelukeskusteluilla, harjoituksilla ja ryhmätyöskentelyllä, jotta pohjoismaisen yhteistyön avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita jne.), ja luoda vertaileva näkökulma tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Kukin koulutustilaisuus noudattaa samaa rakennetta, mutta siinä käsitellään keskeisiä aiheita edellä kuvatuilla eri toimintatasoilla, jotta varmistetaan aiheen kattava tarkastelu.

Aika ja paikka: 3. – 6. toukokuuta 2023, Helsinki, Suomi
Tapahtumapaikka ja Majoitus: Scandic Helsinki Avia Congress (Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa, Suomi) ja muut paikat

Osallistujat: enintään 25 osallistujaa (5 osallistujaa maata kohti). Kumppanijärjestöjen edustajat, asiantuntijat, kutsuvieraat, opiskelijat/nuoret ja kansalaisjärjestöjen johtajat, verkostot ja heikossa asemassa olevia ryhmiä edustavat henkilöt.

Viralliset kielet: englanti

Julkisen keskustelun osatekijät:

Nuorten ja kansainvälisten asiantuntijoiden avainpuheenvuorot nuorison edunvalvonnan, nuorisopolitiikan, koulutuksen ja osallisuuden, poliittisen osallistumisen, kansalaisyhteiskunnan, ilmastonmuutoksen, ihmisoikeuksien, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, stereotypioiden murtamisen, syrjinnän (iän, sukupuolen, kansallisen alkuperän ja vammaisuuden perusteella) torjumisen sekä välineiden ja palvelujen alalla – Tavoitteena on esitellä teemat kaikille osallistujille (koska tapahtuma on avoin kaikille) ja syventää näiden teemojen jatkuvaa merkitystä.

– Paneelikeskustelut, näissä paneelikeskusteluissa on mukana monenlaista taustaa edustavia henkilöitä, jotka korostavat, miten hyödyllistä on luoda vertaileva näkökulma, olla avoin muiden maiden (alueiden) ajatuksille ja löytää yhteisiä tavoitteita ja poliittisia lähestymistapoja.

– Käytännön työryhmät/työpajat joissa osallistujat tutustuvat uusiin taitoihin ja tietoihin ja joiden avulla saadaan aikaan lopullisia yhteistyötuloksia. (Työpajan ohjelma organisaatioille/henkilöille, jotka liittyvät yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen osallistavamman Pohjoismaiden ja Baltian alueen hyväksi).

REKISTERÖINTI (nettilomake) on auki 1. toukokuuta 2023 asti

Kansainvälinen koulutusohjelma

Tapahtumapaikka kaikille aktiviteeteille: Scandic Helsinki Avia Congress (Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa, Suomi)

3. toukokuuta 2023 – Saapumispäivä
Koko päivän kestävä saapuminen (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Viro)

4. toukokuuta 2023 –  I Nuorten edunvalvontaa koskeva koulutuspäivä kansainvälisellä tasolla
10.00 – 11.30 Nuorten edunvalvonta kansainvälisellä tasolla (Nuorten edunvalvonta alueellisille järjestöille, sidosryhmille ja poliittisille päättäjille, nuorisoaktivisteille ja -verkostoille) teorian ja käytännön käyttöönotto
11.30  12.00 Kahvitauko
12.00 – 13.00 Käytännön lähestymistapa nuorten etujen ajamiseen: keskeiset vaiheet kansainvälisellä tasolla tapahtuvassa edunvalvonnassa ja lobbauksessa
13.00 – 14.00 Lounas
14.00 – 15.00 Strateginen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa / keskustelu: “Nuorten edunvalvonta kansainvälisellä tasolla – miten se toimii ja mitä on korjattava?”
– Jenni Kauppila (UNA Finland)
–  German Morris, Peace Child Estonia (Viro)
–  Julian Lo Curlo, Dansk Ungdoms Fællesråd (Tanskan nuorisoneuvosto) 
–  Nilofar Nori, Changemaker edustaja (Norja)
–  Iulia Halangescu, IKF Mälmon koordinaattori (Ruotsi)
15.00 – 17.00 Vierailu/tapaaminen pääkaupunkiseudulla Helsingissä
– Tutustutaan siihen, miten kansainväliset instituutiot työskentelevät ja tekevät yhteistyötä nuorten kanssa

– Nuorten ja asiantuntijoiden välinen keskustelu
– Nuorten edunvalvontaa koskevien käytännön harjoitusten jakaminen (perustuu nuorten ja järjestöjen käytännön kokemuksiin)
17.00 – 17.30 Päivän päätös
18.00 – 20.00 Illallinen

5. toukokuuta 2023 – II Nuorten edunvalvontaa koskeva koulutuspäivä kansainvälisellä tasolla
– Johtamistaitojen kehittäminen (TBA)
– Nuorten johtajuuskoulutus (TBA)
– Viestintä- ja markkinointitaidot (TBA)
11.30  –  12.00 Nuorten edunvalvontaa koskevien käytännön harjoitusten jakaminen (perustuu nuorten ja järjestöjen käytännön kokemuksiin)
12.00  – 13.00 Työskentelyryhmät: 
– Nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuuden kehittäminen. Miten nuoret voisivat toimia puolestapuhujina kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi?
– Keskustelut strategisen vuoropuhelun käynnistämiseksi (vuoropuhelu sellaisten vallanpitäjien ja poliittisten päättäjien kanssa, jotka käsittelevät nuorisoasioita ja edistävät nuorten hyvinvointia päivittäisessä työssään)
13.00  – 14.00 Lounas
14.00  – 14.30 Kysymys- ja vastaustilaisuus (nuorten edunvalvontakyselyyn vastaaminen)
14.30  – 16.00 Tutustutaan nuorten yhteisiin ongelmiin heidän oikeuksiensa ja etujensa ajamisessa paikallistasolla ja valmistellaan omaa kampanjaa
16.00  – 16.30 Päivän päätös
19.00 – 21.00 Illallinen

6. toukokuuta 2023 – Päätelmät
09.30 – 10.00 Tulosten esittely (yleiskatsaus opittuun koulutukseen ja hankittuihin käytännön taitoihin).
10.00 – 11.00 Nuorten edunvalvontatyöryhmien ja strategisen suunnitelman esittely.
11.00 – 11.30 Päätösten jälkeen lähtö

Project is supported by

Kategoriat: Tapahtumat

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *