Kansainvälinen konferenssi järjestettiin Scandic Helsinki Aviacongress -hotellissa Vantaalla 05.-07. helmikuuta 2023.

Tapahtuma kokosi 68 osallistujaa 5 eri maasta keskustelemaan sukupuolten tasa-arvosta koulutusjärjestelmässä ja miten varmistetaan varhainen puuttuminen ennakkoluulojen ja stereotypioiden ylläpitämiseen se on rakentava ajatustenvaihto sekä esittelyn ensisijainen projektin tuloksia ja tunnustusta tärkeimpien tekijöiden ja kumppanien.

Konferenssiin sisältyi väittelyjä, kahden paneelin keskusteluja ja neljä työryhmää, joissa oli 12 puhujaa.

Konferenssissa osallistujat ja asiantuntijat jakoivat kokemuksiaan matkastaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti sukupuolten tasa-arvosta normikritiikkiin, 4R:ään ja aktiivisen osallistumisen menetelmiin. He antoivat koulutuspalautetta ja hyviä käytäntöjä ja käyttivät koulutussisältöä syventääkseen ymmärrystään aiheesta.

Kansainvälinen konferenssi oli hankkeen ”Sukupuolten välinen matka ja nuorten naisten voimaannuttamisohjelma 2022”, joka tiivisti tapahtuman, joka toi yhteen kaikki kumppanit neljästä maasta ja asiasta kiinnostuneet instituutiot/asiantuntijat tekemään muutoksen ja näkemään muutoksen ajattelivat uusia muutoksentekijöitä eri puolilla Pohjoismaiden ja Baltian alueita.

Keskeisen esityksen pitivät Merja Kähkönen (Suomen Naisasiainneuvosto), Jenni Kauppila (UNA, Suomi), Evelyn Neudorf (Tallinnan yliopisto), Reet Laja (Viron naistutkimus- ja resurssikeskus), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Shamsul Alam (Vasemmistoliitto, Suomi) ja Astrid Elkjær Sørensen (Århusin yliopisto, Tanska).

Lasten ja nuorten ääni pohjoismaisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan vision saavuttamisessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030:n kautta.

Konferenssiin osallistui paljon 16-26-vuotiaita nuoria. Konferenssin keskeinen näyttämö annettiin tietenkin nuorille, jotka jakoivat omia mielipiteitään ja kokemuksiaan, esittivät monia kysymyksiä, kritisoivat joitakin ideoita ja ajatuksia nykyisistä poliitikoista/päättäjistä ja esittivät näkemyksensä lasten ja nuorten roolista kestävän kehityksen saavuttamisessa, heidän vaikutuksestaan alueen tulevaisuuteen, jotta se voisi elää maailman dynaamisimmalla, kestävimmällä ja yhtenäisimmällä alueella vuoteen 2030 mennessä.

Erilaiset yhteisöt työskentelevät yhdessä yhteisten agendojen parissa, rakentavat luottamusta ja myönteisiä näkökulmia. Hankkeen aikana osallistujat saivat uusia taitoja ja myönteisiä kokemuksia tasa-arvokysymyksistä ja vaihtoivat kokemuksiaan keskenään. Lisäksi nuoret voivat jakaa ajatuksiaan ja kykyjään hallituksen sidosryhmien ja mentoreiden ystävien kanssa sukupuolten tasa-arvosta, sillä tieto siitä on demokraattisen yhteiskunnan kannalta olennaista.

Hanke lisäsi viestintää Pohjoismaiden välillä ja paransi yhteydenpitoa Baltian maiden kanssa kehittämällä uusia tiedotus- ja koulutusresursseja, jotka nuoret ovat suunnitelleet nuorille sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Osallistujat ymmärsivät, että kulttuurirajat ylittävästä yhteistyöstä on hyötyä, koska meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteinen tulevaisuus.

Hanketta tukivat Pohjoismainen kulttuuripiste (1/22 Norden 0-30 Grant Programme ) ja Kansallinen kansalaisyhteiskuntasäätiö.

Kategoriat: Yleinen

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *