Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan nuorempiensa kanssa. Koulutusteemoja ovat esittäneet German Morris (Peace Child Estonia, Viro), Iulia Halangescu (IKF Mälmo, Ruotsi), Nilofar Nori (Changemaker, Norja), Terhi Korkiamäki (Luksia, Suomi), Julian Lo Curlo (Dansk Ungdoms Fællesråd, Tanska), Christian Hansen (Copenhagen Business Academy, Tanska).

Yleiskatsaus kansainväliseen koulutukseen

Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavaa tietoa nuorten edunvalvonnan käsitteestä ja käytännöistä alueellisella tasolla ja lisäksi parantaa nuorten taitoja julkisessa puhumisessa, esiintymisessä, edunvalvontastrategioiden hallinnassa ja muissa vastaavissa taidoissa. Koulutustilaisuuden toinen osa on omistettu käytännön kokemuksen hankkimiselle vierailemalla erilaisissa instituutioissa, jotka edistävät ja auttavat nuorisotyötä paikallisesti sekä työskentelevät nuorten etujen hyväksi. Koulutustilaisuuden viimeisessä osassa käsitellään nuorten kohtaamia kysymyksiä kussakin kumppanimaassa, yhteisiä ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnistuksin, sekä sitä, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja miten niitä voidaan edistää tietoisuuden lisäämiseksi vaikuttamismenetelmin. Tätä täydennetään asiantuntijoiden kanssa käytävillä strategisilla vuoropuhelukeskusteluilla, harjoituksilla ja ryhmätyöskentelyllä, jotta pohjoismaisen yhteistyön näkökulmasta voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita jne.), ja luoda vertaileva näkökulma tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Kukin koulutustilaisuus noudattaa samaa rakennetta, mutta siinä käsitellään keskeisiä aiheita edellä kuvatuilla eri toimintatasoilla, jotta varmistetaan aiheen kattava tarkastelu.

Päiväys ja sijainti: 12 – 15. huhtikuuta 2023 Kööpenhaminassa, Tanskassa
Tapahtumapaikka: Folkevirke office (Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 Kööpenhamina)

Osallistujat: enintään 25 osallistujaa (5 osallistujaa maata kohti). Kumppanijärjestöjen edustajat, asiantuntijat, kutsuvieraat, opiskelijat/nuoret ja kansalaisjärjestöjen johtajat, verkostot ja heikossa asemassa olevia ryhmiä edustavat henkilöt.

Viralliset kielet: englanti

Julkisen keskustelun osatekijät:

Nuorten ja kansainvälisten asiantuntijoiden avainpuheenvuorot nuorison edunvalvonnan, nuorisopolitiikan, koulutuksen ja osallisuuden, poliittisen osallistumisen, kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuksien, stereotypioiden murtamisen, koulutusjärjestelmässä esiintyvän syrjinnän (iän, sukupuolen, kansallisen alkuperän ja vammaisuuden perusteella) torjumisen sekä välineiden ja palvelujen alalla – Tavoitteena on esitellä teemat kaikille osallistujille (koska tapahtuma on avoin kaikille) ja syventää näiden teemojen jatkuvaa merkitystä.

– Paneelikeskustelut: Paneelikeskusteluihin osallistuu monien eri taustojen edustajia, jotka korostavat, miten hyödyllistä on luoda vertaileva näkökulma, olla avoin muiden maiden (alueiden) ajatuksille ja löytää yhteisiä tavoitteita ja poliittisia lähestymistapoja.

– Käytännön työryhmät/työpajat osallistujille uusien taitojen ja tietojen hankkimiseksi sekä lopulliset yhteistyötulokset. (Työpajojen ohjelma organisaatioille/henkilöille, jotka liittyvät koheesion vahvistamiseen osallistavamman Euroopan puolesta).

REKISTERÖINTI (nettilomake) on auki 10. huhtikuuta 2023 asti

Kansainvälinen koulutusohjelma

Tapahtumapaikka kaikille aktiviteeteille: Folkevirke office (Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København)

Majoitus: Cabinn City Hotel (Mitchellsgade 14, 1568 Kööpenhamina, Tanska)

12. huhtikuuta 2023, Kööpenhamina – SAAPUMISPÄIVÄ
Kokopäiväinen saapuminen (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Viro)

13. huhtikuuta 2023, Kööpenhamina – I Nuorten edunvalvontaa koskeva koulutuspäivä alueellisella tasolla

13. huhtikuuta 2023 Nuorten edunvalvonta aluetasolla

10.00 – 11.30 Nuorten edunvalvonta aluetasolla (Nuorten edunvalvonta alueellisille järjestöille, sidosryhmille ja poliittisille päättäjille, nuorisoaktivisteille ja -verkostoille) teorian ja käytäntöjen esittely

11.30  12.00 Kahvitauko

12.00 – 13.00 Käytännön lähestymistapa nuorten etujen ajamiseen: keskeiset vaiheet edunvalvonnassa ja lobbauksessa aluetasolla

13.00 – 14.00 Lounas

14.00 – 15.00 Strateginen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa / keskustelu: ”Nuorten edunvalvonta alueellisella tasolla – miten se toimii ja mitä on korjattava?”
– Alueellisen vallan edustaja (hallitus) Tanska TBA
–  German Morris, Peace Child Estonia (Viro)
–  Julian Lo Curlo, Dansk Ungdoms Fællesråd (Tanskan nuorisoneuvosto)
–  Nilofar Nori, Changemaker-edustaja (Norja)
–  Iulia Halangescu, IKF Mälmon koordinaattori (Ruotsi)

15.00 – 17.00 Vierailu/tapaaminen Tanskan pääkaupunkiseudulla / tapaaminen Folkevirke NGO:n kanssa

– Tutustutaan siihen, miten alueelliset toimielimet työskentelevät ja tekevät yhteistyötä nuorten kanssa
– Nuorten ja asiantuntijoiden välinen keskustelu
– Nuorten edunvalvontaa koskevien käytännön harjoitusten jakaminen (perustuu nuorten ja järjestöjen käytännön kokemuksiin)

17.00 – 17.30 Päivän päätös

18.00 – 20.00 Illallinen Dalle Valle Axel Towersissa Kööpenhaminassa

14. huhtikuuta 2023 Nuorten edunvalvonta aluetasolla

10.00 – 11.30 Koulutus: Viestintä ja markkinointi organisaatiossa (Laura Maria Rajala)

10.00  11.30 Työryhmä: Nuorten edunvalvonnan Toolkit-kokonaisuuden kehittäminen (asiantuntijoiden panos)

11.30 – 11.45 Kahvitauko

11.45 – 13.00 Kriittinen ajattelu ja uuden median käyttö (Ivan Vasilevkikh ja Vassili Golikov)

13.00 – 14.00 Lounas

14.00 – 14.30 Kysymys- ja vastaustilaisuus (nuorten edunvalvontakyselyyn vastaaminen)

14.30 – 16.00 Kehitetään nuorisoaloitteita antamalla nuorille mahdollisuus toimia kestävämmin ja tukemalla nuorten kilpailukykyä koulutusalalla ja työmarkkinoilla

14.30 – 16.00 Nuorten yhteisten ongelmien löytäminen heidän oikeuksiensa ja etujensa ajamisessa paikallistasolla

(Samankaltaiset ongelmat, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnisteluin, ja se, miten näihin ongelmiin voidaan suhtautua ja miten edunvalvontamenetelmiä voidaan käyttää tietoisuuden lisäämiseksi näistä kysymyksistä) asiantuntijoiden, harjoitusten ja ryhmätöiden avulla, jotta pohjoismaisen yhteistyön näkökulman avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita jne.), ja luoda vertaileva näkökulma ratkaisujen kehittämiseen
16.00 – 16.45 Presenting results

16.45 – 17.00 Tulosten esittäminen  

19.00 – 21.00 Illallinen

15. huhtikuuta 2023 Päätelmät

09.30 – 10.00 Tulosten esittely (yleiskatsaus saadusta koulutuksesta ja hankituista käytännön taidoista)

10.00 – 11.00 Nuorten edunvalvontatyöryhmien ja strategisen suunnitelman esittely

11.00 – 11.30 Päätösten jälkeen lähtö

Kategoriat: Tapahtumat

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *