Koulutuksen toteuttivat erittäin ammattitaitoiset asiantuntijat ja nuoret, jotka jakoivat omia kokemuksiaan ja tietojaan muille nuorille. Koulutusteemoja ovat pitäneet Vassili Golikov (Sillamäen lastensuojeluyhdistys, Viro), German Morris (Peace Child Estonia), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Ruotsi), Adéle Johanne Mathisen (Sosialistiset nuoret, Norja), Laura Maria Rajala (Femina RY, Suomi), Christian Hansen (Kööpenhaminan liikeakatemian opiskelijat, Tanska).

Kansainvälisessä koulutuksessa nuoret saavat tarvittavaa tietoa edunvalvonnasta ja käytännön kokemusta neljällä avainalueella: nuorten johtajuuden kehittäminen, edunvalvontakoulutus, nuorisojärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sekä nuorten osallistuminen ja osallistuminen päätöksentekoprosesseihin.

Yleiskatsaus julkiseen keskusteluun

Koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa rakentavaa tietoa nuorten edunvalvonnan käsitteestä ja käytännöistä paikallisella tasolla ja lisäksi parantaa nuorten taitoja julkisessa puhumisessa, esiintymisessä, edunvalvontastrategioiden hallinnassa ja muissa vastaavissa taidoissa. Koulutuksen toinen osa on omistettu käytännön kokemuksen hankkimiselle vierailemalla eri laitoksissa, jotka edistävät ja auttavat nuorisotyötä paikallisesti ja toimivat nuorten hyväksi. Koulutustilaisuuden viimeisessä osiossa käsitellään nuorten kohtaamia kysymyksiä kussakin kumppanuusmaassa, yhteisiä ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnisteluin, sekä sitä, miten näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja miten niitä voidaan edistää tietoisuutta lisäämällä ja käyttämällä edunvalvontamenetelmiä. Tätä täydennetään asiantuntijoiden kanssa käytävillä strategisilla vuoropuhelukeskusteluilla, harjoituksilla ja ryhmätyöskentelyllä, jotta pohjoismaisen yhteistyön avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita jne.), ja luoda vertaileva näkökulma tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Kukin koulutustilaisuus noudattaa samaa rakennetta, mutta siinä käsitellään keskeisiä aiheita edellä kuvatuilla eri toimintatasoilla, jotta varmistetaan aiheen kattava läpikäynti.

Aika ja paikka: 29. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2023 Göteborgissa, Ruotsissa
Tapahtumapaikka: Burgårdens Gymnasium (Skånegatan 20, Göteborg) ja Maailman kulttuurimuseo (Södra Vägen 54, Göteborg)

Majoitus: Appel Hotel (Torpavallsgatan 6, 416 73 Göteborg)

Osallistujat: enintään 25 osallistujaa (5 osallistujaa maata kohti). Kumppanijärjestöjen edustajat, asiantuntijat, kutsuvieraat, opiskelijat/nuoret ja kansalaisjärjestöjen johtajat, verkostot ja heikossa asemassa olevia ryhmiä edustavat henkilöt.

Viralliset kielet: englanti

Julkisen keskustelun osatekijät:

Nuorten ja kansainvälisten asiantuntijoiden avainpuheenvuorot nuorison edunvalvonnan, nuorisopolitiikan, koulutuksen ja osallisuuden, poliittisen osallistumisen, kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuksien, stereotypioiden murtamisen, koulutusjärjestelmässä esiintyvän syrjinnän (iän, sukupuolen, kansallisen alkuperän ja vammaisuuden perusteella) torjumisen sekä välineiden ja palvelujen alalla. – Tavoitteena on esitellä teemat kaikille osallistujille (koska tapahtuma on avoin kaikille) ja syventää näiden teemojen jatkuvaa merkitystä.

– Paneelikeskustelut, näissä paneelikeskusteluissa on mukana monenlaista taustaa edustavia henkilöitä, jotka korostavat, miten hyödyllistä on luoda vertaileva näkökulma, olla avoin muiden maiden (alueiden) ajatuksille ja löytää yhteisiä tavoitteita ja poliittisia lähestymistapoja.

– Käytännön työryhmät/työpajat osallistujille uusien taitojen ja tietojen hankkimiseksi sekä lopulliset yhteistyötulokset. (Työpajojen ohjelma organisaatioille/henkilöille, jotka liittyvät koheesion vahvistamiseen osallistavamman Euroopan puolesta).

REKISTERÖINTI (nettilomake) on auki 25. maaliskuuta 2023 asti

Julkisten keskustelujen asialista

29. maaliskuuta 2023 – Saapumispäivä
10:00 – 23:00 Kaikkien edustajien saapuminen ja rekisteröinti
18.00 – 22.00 Illallinen + II kansainvälisen koulutuksen virallinen avaus

30. maaliskuuta 2023 Työpäivä I
Tapahtumapaikka: 
Burgårdens Gymnasium (Skånegatan 20, 412 51 Göteborg)

10.00 – 11.30 Nuorten edunvalvonta paikallistasolla (osallistuva demokratia kouluissa, yliopistoissa, nuorisoneuvostot kunnissa, nuorten kansalaisjärjestöjen kumppanuus paikallishallinnon kanssa) teorian ja käytännön esimerkkien esittely
11.30 – 12.30 Nuorten johtajien johtamiskoulutus I
– Itsensä johtamisen taidot (Susanne Kallanvaara)
12.30 – 13.00 Lounas
13.00 – 13.30 Norjan SU:n käytännönläheinen lähestymistapa nuorten etujen ajamiseen: edunvalvonnan ja lobbauksen keskeiset vaiheet, poliittinen aktivismi, ilmastonmuutosyhteistyö (Adéle Mathisen ja Karina Gullberg-Vinje).
13.30 –  14.00 Käytännön harjoitukset
14.00 – 15.00 Strateginen vuoropuhelu: Nuorten edunvalvonta paikallistasolla – miten se toimii ja mitä on korjattava? – Nuorten ja asiantuntijoiden (nuoret, paikallishallinto, koulut, nuorisoalan kansalaisjärjestöjen edustajat) välinen keskustelu
15.00 – 16.00 Kehitetään nuorisoaloitteita, joilla tuetaan nuorten kilpailukykyä työmarkkinoilla ja annetaan nuorille mahdollisuus toimia kestävämmin
16.00 – 17.00 Käytännön osuus: tapaaminen nuorten edunvalvonta-asiantuntijan kanssa/Vierailu nuorten edunvalvontaan perustuvassa kansalaisjärjestössä tai paikallishallinnon laitoksessa
17.00 – 18.00 Päivän päätös
19.00 – 21.00 Illallinen

16.00 – 16.15 Kahvitauko

31. maaliskuuta 2023 Työpäivä II
Tapahtumapaikka: 
Maailman kulttuurin museo (Maailman kulttuurin museo, Södra vägen 54, Göteborg)

10.00 – 11.30 Johtajakoulutus nuorille johtajille II
– Johtamistaitojen kehittäminen (German Morris)
– Nuorten johtamiskoulutus – tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu (Laura Maria Rajala)
– Viestintä- ja markkinointitaidot (Vassili Golikov)
11.30 – 12.00 Nuorten edunvalvontaa koskevien käytännön harjoitusten jakaminen (perustuu nuorten ja järjestöjen käytännön kokemuksiin)
12.00 – 13.00 Työryhmät: 
– Nuorten edunvalvonnan työkalupakin kehittäminen. Miten nuoret voisivat toimia puolestapuhujina tukeakseen kestävän kehityksen tavoitteita omassa yhteisössään
– Keskustelut strategisen vuoropuhelun käynnistämiseksi (vuoropuhelu sellaisten vallanpitäjien ja poliittisten päättäjien kanssa, jotka käsittelevät nuorisoasioita ja edistävät nuorten hyvinvointia päivittäisessä työssään)
13.00 – 14.00 Lounas
14.00 – 14.30 Kysymys- ja vastaustilaisuus (vastaaminen nuorten edunvalvontakyselyyn)
14.30 – 16.00 Tutustutaan nuorten yhteisiin ongelmiin heidän oikeuksiensa ja etujensa ajamisessa paikallistasolla ja valmistellaan omaa kampanjaa
(Samankaltaiset ongelmat, jotka voitaisiin ratkaista yhteisin ponnisteluin, sekä se, miten suhteuttaa ja käyttää edunvalvontamenetelmiä tietoisuuden lisäämiseksi näistä kysymyksistä) asiantuntijoiden, harjoitusten ja ryhmätöiden avulla, jotta pohjoismaisen yhteistyön näkökulman avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten muutosta voidaan käynnistää (järjestää kampanjoita jne.), ja luoda vertaileva näkökulma ratkaisujen kehittämiseen.
16.00 – 16.30 Päivän päätös
19.00 – 21.00 Illallinen

1. huhtikuuta 2023 – Päätelmät
09.30 – 10.00 Tulosten esittely (yleiskatsaus saadusta koulutuksesta ja hankituista käytännön taidoista).
10.00 – 11.00 Nuorten edunvalvontatyöryhmien ja strategisen suunnitelman esittely.
11.00 – 11.30 Päätelmät + Yhteenveto tapahtumasta ja jatkotoimet / Lähtö

Kategoriat: Tapahtumat

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *